הצטרפות ונהלים

לאחר תיאום מראש,

יש למלא את הטפסים הבאים, לשלוח אלינו במייל או להביאם למפגש הראשון.

 

טופס הצהרת אורח

רוכב אורח מוזמן לרכיבה על אופניו הפרטיים. האחריות על תקינות האופניים וציוד הרכיבה חלה עליו.

במידה והנך מצטרף לרכיבה כאורח, טופס זה הינו הצהרה בכתב על היותך מכוסה בביטוח תאונות אישיות ובכך משחרר את הקבוצה מאחריות במידה וחלילה נפצעת כתוצאה מהרכיבה. טופס זה יש למסור למנהל הקבוצה (שטח או כביש) בבוקר הרכיבה.

להורדת טופס הצהרת אורח (בפורמט WORD) לחץ כאן.

להורדת טופס הצהרת אורח (בפורמט PDF) לחץ כאן.

 

טופס הצטרפות לקבוצה וטופס התנדבות 

במידה והחלטת ונמצאת מתאים להצטרף אלינו כחבר מן המניין, יש למלא את הטופס (2 עמודים) ולהעבירו אלינו במייל. ההצטרפות לקבוצה כרוכב על טנדם מחייבת הכשרה ותשלום סמלי לשנה.

להורדת טופס הצטרפות לקבוצה וטופס התנדבות (בפורמט WORD) לחץ כאן.

להורדת טופס הצטרפות לקבוצה וטופס התנדבות (בפורמט PDF) לחץ כאן.

אוגדן נהלים

אוגדן הנהלים של הקבוצה הינו קובץ הוראות והנחיות המשקפים את דרך ניהולה של הקבוצה, כללי התנהגות, חובות וזכויות וכל הקשור למבנה ופעילות הקבוצה. 

לפתיחת קובץ אוגדן הנהלים לחץ כאן

 

תשלומים

דמי החבר לשנת 2020 הינם 250 ש"ח

החל מה 1 ביולי (למצטרפים באמצע השנה) דמי החבר הינם 125 ש"ח.